Alt som ikke gror er mineraler, alt som gror trenger mineraler

- stein og mineraler er de råstoffene som brukes aller mest etter vann

Kommende arrangementer

 • 01. - 01. september 2016

  Medlemsworkshop

  Bærekraft i bergindustrien

  Som en del av bærekraftsarbeidet i Norsk Bergindustri ønsker vi å invitere våre medlemmer til å delta i en workshop. Meningen med workshopen er å lage et grunnlagsdokument for videre arbeid i en egen arbeidsgruppe nedsatt av sekretariatet.

   Det er kostnadsfritt å delta på workshopen

  06. - 07. september 2016

  Workshop 2016

  Drifts- og vedlikeholdskomiteen i Norsk Bergindustri inviterer til  Workshop om  "Rullende materiell - effektiv og miljøvennlig drift"

  Arrangementet finner sted på Thon hotell Oslofjord i Sandvika.

  Målgruppe er: Førere av dumpere, hjullastere og gravemaskiner samt gruvesjefer, vedlikeholdssjefer og driftsledere.

  12. - 14. oktober 2016

  Norsk Bergforening/Norsk Bergindustris høstmøte 2016

  Arrangementet vil finne sted på Sola Strandhotell

  Årets høstmøtekomite har laget et program som vi håper er spennende og relevant for våre medlemmer ogandre som har interesse for hva som rører seg i bransjen. Denne gangen har vi plukket fram begrepet ”det grønne skiftet”. Hva er det og hva betyr det for vår bransje? Norsk Bergindustri har bærekraft som flaggsak i år, og dette preger alle våre møteplasser. Foredragene handler derfor om bærekraft i vid forstand, og hvordan det konkret påvirker vår arbeidshverdag.

Full kalender

Nyheter

 • Nominer kandidater til Norsk Bergindustris natursteinspris

  Norsk Bergindustri har opprettet en egen natursteinspris. Målet er å hedre prosjekter, bedrifter, enkeltpersoner eller andre som har gjort en særlig innsats for å fremme god og innovativ bruk av norsk naturstein. Norsk Bergindustris styre utpeker vinner. Nå ønsker vi innspill om kandidater!

 • Endelig punktum satt i Rana Gruber-saken

  Rana Gruber har nå fått utbetalt det kommunen skyldte bedriften. Det skjer etter at retten slo fast at kommunen tok grundig feil da de beregnet bedriftens eiendomsskattegrunnlag. 

 • Velkommen til høstens arrangementer

  Norsk Bergindustri har mange forskjellige arrangementer i siste halvdel av dette året:

  • 1. september:  Medlemsworkshop om bærekraft i bergindustrien
  • 6. - 7. september: Drift og vedlikeholdsteknisk komite avholder workshop
  • 12.-14. oktober: Høstmøtet
  • 19.-20. oktober: Miljøkonferanse
  • 10.11. november: Natursteinkonferanse

Flere nyheter

Eksterne nyheter

Les flere eksterne nyheter

Hold deg oppdatert om det som skjer i bergindustrien!

Meld deg på nyhetsbrevet ved å sende en e-post til epost@norskbergindustri.no.

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×