Alt som ikke gror er mineraler, alt som gror trenger mineraler

- stein og mineraler er de råstoffene som brukes aller mest etter vann

Kommende arrangementer

Full kalender

Nyheter

 • Veikart for Norsk Bergindustri

  For å forberede norsk næringsliv på lavutslippssamfunnet, har regjeringen bedt et ekspertutvalg utarbeide en strategi for grønn konkurransekraft. Utvalget presenterte forslag til en overordnet strategi slik at næringslivet evner å konkurrere globalt i en tid hvor sterkere virkemidler tas i bruk i klimapolitikken. Ekspertutvalget har i sitt strategiarbeid forespurt industrien i Norge om å utarbeide et veikart frem mot lavutslippssamfunnet i 2050. Norsk Bergindustri ønsker å støtte opp under dette arbeidet, og vil i dette veikartet skissere
  vårt bidrag til å være en del av fremtidens industri.

  Bransjen skal bidra til øket produksjon av
  viktige mineralprodukter. Vår visjon er en
  fremtidig klimanøytral mineralnæring med
  full ressursutnyttelse og ingen restmineraler

 • EXPO-- nasjonal eksponeringsdats for luftprøver

  EXPO er den nasjonale eksponeringsdatabase for luftprøver fra norske arbeidsplasser. I dag blir det tatt mange prøver av arbeidsluften til arbeidere rundt om i Norge. Dessverre er disse prøvene spredt i bedriftene og ikke lagret på et felles format, slik at det blir vanskelig å få generell oversikt over eksponeringen i ulike bransjer/yrkesgrupper. For at det skal bli enklere å bruke dataene i et forebyggende arbeid, økes derfor satsingen på å få samlet resultatene av luftprøver i en nasjonal database.

 • Norsk Bergindustris natursteinskonferanse 2016

  Mer enn førti deltakere møttes på Norsk Bergindustri natursteinskonferanse i Trondheim. Tema for konferansen var bærekraftig bruk av norsk naturstein.

Flere nyheter

Eksterne nyheter

Les flere eksterne nyheter

Hold deg oppdatert om det som skjer i bergindustrien!

Meld deg på nyhetsbrevet ved å sende en e-post til epost@norskbergindustri.no.

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×