Årsmøte og generalforsamling i Norsk Bergindustri

Publisert 04.04.2017

De to siste dagene i mars ble det avholdt årsmøte og generalforsamling i Norsk Bergindustri. Deltakerne fikk høre innlegg fra Helga Pedersen og Randi Grini før nytt styre ble valgt. 

Årets årsmøte og generalforsamling ble avholdt i Oslo de siste dagene i mars.

Arbeiderpartiets Helga Pedersen holdt innlegg om partiets ønsker for mineralnæringen i den kommende Stortingsperioden. Arbeiderpartiet la nylig frem det de kalte et krafttak for næringen, åtte punkter som skal legge til rette for ny giv i bransjen etter valget.

Randi Skirstad Grini, direktør for direktoratet for mineralforvaltning, var årsmøtets andre hovedtaler. Hun redegjorde for status i direktoratet og svarte på hvordan de vil møte bransjens utfordringer. Grini ga i tillegg bransjen noen utfordringer tilbake. For å bidra til en effektiv saksbehandling er det viktig at de innsendte konsesjonssøknadene er helhetlige og korrekt utført.

Begge innleggene ble fulgt opp av gode diskusjoner og høyt engasjement mellom medlemmer, Pedersen og Grini.

God stemning under årsmøtemiddagen. Både nye fjes og æresmedlemmer var med!

Generalforsamlingen forløp uten dramatikk, og medlemmene valgte nytt styre til foreningen. Generalsekretær Elisabeth Gammelsæter takket de avgående styremedlemmene Kjell Sletsjøe, Bård Dagestad og Gunnar Andreas Aarvold for innsatsen før Ragnar Hagen fra Sibelco og Remi Krogstad-Havnes fra Franzefoss Minerals ble valgt inn som nye styre- og varamedlemmer. Se hele det nye styret her

Fra venstre, Remi Krogstad-Havnes gjenvalgt styreleder Henrik Bager og Ragnar Hagen

Generalforsamlingene i Norsk Bergindustri avsluttes hvert år med speakers corner, medlemmenes mulighet til å ytre seg om det de måtte ha på hjertet. Det kom blant annet gode innspill til arbeidet med å ansvarliggjøre useriøse aktører, kompetansebehov i kommunene, tilrettelegging for kortreiste steinmaterialer og behov for tydeligere grensesnitt mellom lovverkene. Sekretariatet tar med seg innspillene i det videre arbeidet.

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×