Mineralloven evalueres

Publisert 04.04.2017

Artikkelen er merket med: Mineralloven

Mineralloven trådte i kraft i 2010 og utgjør en helt sentral del av bransjens rammeverk. Nå skal loven evalueres og justeres i tråd med seks-sju års erfaring. Norsk Bergindustri er med i prosessen. 

Nærings- og fiskeridepartementet ba om innspill til evalueringen, og Norsk Bergindustris medlemmer har bidratt med erfaringer og innspill til områder som kan justeres. Sekretariatet har sendt inn et samlet innspill på vegne av bransjen, deltatt på et oppfølgingsmøte hos departementet og vil følge prosessen tett videre.

I denne omgang er det kun mineralloven som evalueres, men vi har bedt departementet tydeliggjøre grenseganger mellom mineralloven og andre relevante lovverk. 

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×