Norsk Bergindustri i møte med næringsminister Mæland

Publisert 03.04.2017

Norsk Bergindustri har hatt møte med næringsminister Monica Mæland og statssekretær Lars Jacob Hiim. Temaene var prosessforutsigbarhet, konsesjonskøen i DMF og tiltak for økt mineralleting. 

Styreleder Henrik Bager, generalsekretær Elisabeth Gammelsæter og kommunikasjonsansvarlig Olav Hallset stilte i møtet på vegne av bransjen. 

– Medlemmene våre er opptatt av forutsigbarhet i møte med myndighetene og tilrettelegging for økt aktivitet i bransjen. Vi har kommet med konkrete ønsker overfor statsråden, sier Henrik Bager. 

Norsk Bergindustri har nettopp arrangert årsmøte og generalforsamling. Både politiske rammevilkår og dialog med Direktoratet for mineralforvaltning ble diskutert.

– Signalene fra årsmøtet er overbragt departementet. De er enige med oss i målene for bransjen, nå gjenstår det å se om de får gjort nødvendige endringer, sier Elisabeth Gammelsæter.

Minerallovsevaluering

Departementet har igangsatt en evaluering av mineralloven sju år etter at den ble implementert. Norsk Bergindustri deltar i arbeidet og følger prosessen tett.

 – Det er bra at loven evalueres, men noe av det viktigste de kan gjøre er å se prosessene ressursforvaltningen er underlagt under ett. Det må vurderes på tvers av lovverk, etater og forvaltningsnivåer, og det har vi gitt beskjed om sier Henrik Bager

Leteincentiver

Da Norsk Bergindustri presenterte skatterapporten "En offensiv mineralpolitikk med vekt på lokal verdiskaping" i 2014 ble flere ulike endringer for økt letevirksomhet presentert. Disse ble igjen presentert Nærings- og fiskeridepartementet.  

– Skal regjeringen virkelig satse på utvikling av mineralnæringen må leteaktiviteten opp. Både NGUs letemidler og økte incentiver for leteselskapene er viktige bidrag i dette arbeidet, sier Elisabeth Gammelsæter. 

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×