Norsk bergverksindustri ettertraktet i Canada

Publisert 06.03.2017

Artikkelen er merket med: Innovasjon Norge Grønne mineraler Norsk Bergindustri PDAC

Mellom norske bakkar og berg finnes det mineralråstoff for svimlende 2500 milliarder. Naturressursen spiller en viktig rolle når vi framover skal produsere teknologien som skal bidra til det grønne skiftet og økt digitalisering. 

Mineralnæringen har et økende fokus på bærekraft og sitter selv på nøkkelen til mye av det vi trenger for et grønt skifte. Fornybar teknologi, smarttelefoner, elektriske biler, oppladbare batterier og IKT-utstyr er blant det vi trenger mineraler til. Et annet eksempel er solcellepaneler, som det trengs uttak fra 15-16 ulike gruver for å få produsert. Mineralene som blir etterspurt i fremtiden er andre enn de som til nå har vært mest brukt i stål og aluminium, og norsk mineralrikdom vil derfor bli viktigere enn noen gang.

 I global målestokk er produksjonen som foregår i Norge liten, med sine 6.000 arbeidsplasser. Potensialet vet vi er der og en god del av mineralressursene i Norge er kartlagt, men ikke alt. I den andre enden av skalaen finner vi verdens største produksjons av mineraler i Canada, og til tross for en enorm forskjell størrelsesmessig, finnes det en lang rekke fellesnevnere mellom våre to land.

 Nordic Mining Day i Toronto

Denne uken arrangeres den årlige konferansen Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) i Toronto. Antall norske deltagere er rekordhøyt og i tilknytning til konferansen arrangerer Innovasjon Norge en egen “Nordic Mining Day”, sammen med Sverige og Finland.

 - Med Nordic Mining Day ønsker vi å skape en attraktiv møteplass for canadiske investorer, partnere og norsk mineralnæring. Innovasjon Norge har allerede et veletablert nettverk i den canadiske industrien og vi ser at det er en økende interesse i dette miljøet for norske prosjekter. Vårt fokus og omdømme på bærekraft gjør norske selskaper til ettertraktede og relevante partnere, sier Øyvind Enstad Haga, leder for Innovasjon Norge i Canada.

Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri er enig. Hun ser også gode muligheter for norske selskaper til å skape verdier på grensen mellom Norge og Canada.

 - Norge har ressursene, men samtidig mye å lære av Canada. De har enormt med ressurser og en dyktig mineralnæring, samtidig har de en rekke erfaringer med ulike samfunnsutfordringer, arealforvaltning og annet som kan være nyttig for oss i Norge å dra veksler på. Derfor er det viktig for oss og mange av våre medlemmer å være til stede på den årlige konferansen for mineralnæringen i Canada, sier Gammelsæter.

 Norge kan bli ledende

Canadisk gruvenæring har utarbeidet en standard for bærekraftig drift. Dette er en god match for Norge, som har et godt rykte på seg internasjonalt som fanebærer for bærekraft, både på miljøområdet og på det sosioøkonomiske området. Dette er interessant for canadierne å assosiere seg med, til tross for at Norge er en liten aktør på området.

 Norge er i likhet med Canada svært rikt på mineraler, men bare en begrenset mengde av ressursene er kartlagt i dag. Antatt verdi på råmateriale er 2500 milliarder kroner, og for prosesserte mineraler er antatt verdi 8000 milliarder norske kroner. For å utvinne ressursene vil den norske bergverkssektoren trenge en rekke bidrag fra Canada, i form av kompetanse, utarbeidelse av retningslinjer og kapital.

- Både i Canada og Norge er bærekraft en rød tråd i all aktivitet knyttet til bransjen. For Norges del tror vi vårt fokus på bærekraft gjør at vi kan ta en ledende posisjon overfor andre land, sier Haga.

Fakta om PDAC 2017
Prospectors and Developers Association of Canada har hvert år mer enn 25.000 besøkende fra 125 land. Canadas rolle som nav for bergverksindustrien understrekes med at 1700 selskaper i næringen er registrert på Toronto-børsen. Dette tilsvarer 2/3 av all offentlig bergverksselskaper i verden. 

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×