Knut Li

Nytt fra komiteene

Publisert 30.05.2017

Lederbytte og nye fjes i Bergteknisk komite, Ytre miljøkomite og kompetansekomiteen.

Børge Johannes Wigum har vært leder for Bergteknisk komité gjennom viktige saker de siste årene. Børge ønsker å fratre sin lederverv fra høsten av, og takkes av under komiteens møte på Island i september. Knut Li, produktutviklingssjef i Franzefoss Pukk overtar ledervervet etter mange år i komiteen. Knut er faglig sterk og kjenner bransjen godt og er et kjent fjes for mange i bergindustrien. Vi takker Børge for innsatsen og ønsker Knut lykke til som ny leder.  

Bergteknisk komite behandler for tiden høring om revisjon av Håndbok N200. Den er rettet mot alle som planlegger, dimensjonerer og bygger offentlig veg. Bergteknisk komite i samarbeid med sekretariatet har ansvar for høringen. De møtes i mai for å diskutere detaljene og sende en samlet høringssvar til Statens Vegvesen. Se høringen her.

Videre er det et nytt medlem Bergteknisk komite. NTNU-forsker Elena Kuznetsova vil bidra som ekstern ressursperson og vil bidra i de tekniske diskusjonene til komiteen.

Kompetansekomiteen har fått to nye medlemmer: Robert Lien Myrholt (HR-konsulent i Veidekke) og Siw-Iren Skogli (HR- manager i Sibelco Nordic). Begge er positive innslag til komiteen som ønsker å jobbe mye mer med læringsspørsmål fremover.

Ytre miljøkomite har også fått nye medlemmer: Bodil Eggen (Ytre miljøsjef i Franzefoss AS), Elise Opsal (Miljøingeniør fra Titania) og August Kjerland (Daglig leder Klodeborg). Vi ønsker alle tre velkommen til komiteen og ser frem til viktige diskusjoner innen ytremiljøspørsmål. 

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×