Mineralstatistikk

Publisert 30.10.2015

Artikkelen er merket med: DMF NGU Mineralstatistikk

Hvert år publiserer Norges Geologiske Undersøkelse og Direktoratet for mineralforvaltning sin mineralstatistikk basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall. 

Bergindustrien omsatte for 12,5 milliarder kroner i 2015, eksportandelen utgjør 52 % av salgsverdien. Det ble solgt 97,6 millioner tonn mineralske råstoffer i Norge i 2015, omlagt 89 % av dette er pukk og grus.

I 2015 er det rapportert inn at 5551 årsverk er sysselsatt i bergindustrien. I løpet av 2015 er det en markert reduksjon i sysselsetningen pga. konkurs i Sydvaranger Gruve AS og driftshvile i Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG).

Omsetningen av byggeråstoffene grus, pukk og leire har økt til 5.9 milliarder kroner. Naturstein ble omsatt for 1,1 milliard kroner, mens omsetningen av industrimineraler har gått noe ned til 2.5 milliarder kroner. Omsetningen av metalliske malmer var i 2015 på 2.5 milliarder kroner. Omsetningen av kullproduksjonen på Svalbard har gått betydelig ned til 582 millioner kroner, noe som skyldes driftshvile i SNSG.

Filer for nedlasting

Logg inn

Dersom du var tillitsvalgt før lanseringen av våre nye nettsider, kan du motta passord til din gamle konto ved å trykke "glemt passord" under.

For å opprette en konto, vennligst send en e-post til epost@norskbergindustri.no.

glemt passord?
×